Tervetuloa perhekoti Soinnun kotisivuille!
Ammatillista perhekotihoitoa Kouvolan keskustan läheisyydessä.

Toiminta

Perhekodin toiminta perustuu tavalliseen perhe-elämään. Tarjoamme turvalliset ja vakaat kasvuolosuhteet lapsillemme. Turvaamme lapsille yksilöllisen huolenpidon, hoidon ja kodinomaisuuden. Perhekoti toimii terapeuttisena kasvuyhteisönä, menetelmänä ratkaisukeskeisyys. Perhekodissa kasvatuksessa käytetään myös muksuopin menetelmää.

Perhekodissa on mahdollisuus harrastaa mm. musiikki- ja bänditoimintaa, uintia, kalastusta sekä hevosen hoitoa ja ratsastusta. Palveluita on tarjolla 10 km säteellä, ja jokaiselle pyritään löytämään oma harrastus kiinnostuksen ja ikätason mukaisesti.

Tuemme lastemme tarpeita yksilöllisesti ja työskentelemme aktiivisesti lapsen koko verkoston kanssa.

Ympäristön ja arjen rutiinit toimivat jo sinällään kuntouttavina elementteinä. Myös leikillä ja yhteisellä touhuamisella on tärkeä sijansa arjessa.

Olemme vahvasti mukana lapsen kuntoutukseen ja terapiaan liittyvässä työskentelyssä.

Kuulumme ammatillisten perhekotien liittoon ja työskentelemme alueellisessa laatupiirissä.

Perhekodin tilat

Perhekodin käytössä on uusi päärakennus, jossa sijaitsevat kaikki yhteiset tilat ja lasten huoneet ( 9 mh, yht. 350 m2), sekä täysin nykyaikaiseksi remontoitu vanha päärakennus. Sieltä löytyvät mm. kaksi makuuhuonetta sekä harrastustilat. Lisäksi käytössä ovat rantasauna, uimaranta, leikkikenttä sekä askarteluvaja.

Paikkaluku

Perhekodissa on 7 paikkaa huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimin sijoitetuille lapsille ja nuorille. Otamme vastaan myös lyhytaikaisia sijoituksia mahdollisuuksien mukaan.

  • Puh

Perhekodin äiti

Ilse on koulutukseltaan sosionomi. Lisäksi hänellä on esi- ja alkuopetuksen pätevyys sekä lasten ja nuorten mielenterveystyön erikoistumisopinnot.

Työkokemusta on kertynyt 25 vuoden ajalta erilaisista
sosiaalialan työtehtävistä; lasten päivähoidosta lastentarhanopettajana sekä päiväkodin johtajana,
sosiaalityöntekijän työstä lastensuojelussa, järjestötyöstä vammaisjärjestössä sekä seksuaalista
hyväksikäyttöä kokeneiden etu- ja tukijärjestössä sekä kehittämistehtävistä sosiaalialan osaamiskeskuksessa.
Vastuuhenkilönä ammatillisessa perhekodissa v.-12 alk.

Perhekodin isä

Ari on koulutukseltaan nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja sekä insinööri. Ari on työskennellyt teollisuudessa sekä työntekijänä että suunnittelu- ja johtotehtävissä. Lisäksi hän työskentelee musiikin parissa.

Musiikki on yhtenä voimavarana perhekodin arjessa. Musiikin taitaminen mahdollistaa musiikin harrastamista perhekodisssa.

Keskimmäinen kuva Leikkipalikat 2


Perhekodissa työskentelee kokoaikainen lähihoitaja/neuropsykiatrinen valmentaja sekä perhekotivanhempien lomittajana työskentelee sosionomi ja yhteisöpedagogi.